მთავარი ელექტრონული ჟურნალი EOL ავტორების კონტაქტები


E ISSN 1987 - 8257

კონტაქტი Печать E-mail
17.10.2009 22:33

არესტაკ სარუხანიანი, ტექნ. მეცნ. კანდიდატი, დოცენტი, ერევნის არქიტექტურისა და მშენებლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი
ტელ.:  37410 54-77-23;   37410 57-05-57;
E-mail: ani_manukyan at yahoo.com


აბრამ ჭრელაშვილი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, საქართველოს ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.: +995(32)47-87-62;  +995 871 900416
E-mail: tami at dsl.ge


თეიმურაზ გველესიანი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,
საქართველოს ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.: +995(32) 341423;  მობ.: +995 77 734795
E-mail: tami at dsl.ge


ნოდარ კოდუა, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  საქართველო, 0170, საქართველო, კოსტავას ქ. 68.
ტელ.: +995(32) 33-41-09.
E-mail: n.kodua at rambler.ru;  manon.kodua at mail.ru


არჩილ ყუბანიეშვილი,  ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,
საქართველოს ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.: +995(32) 38-67-98;  მობ.: +995 99 939496
E-mail: SPTC.Centre at Gmail.com


დიმიტრი ნამგალაძე, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 68.
ტელ.: +995 (32) 465499;  მობ.: +995 99 190099


კადირ სეიჰანი, ჩამბურნუ-ტრაპზონის კარადენიზის ტექნიკური უნივერსიტეტის საზღვაო მეცნიერების ფაკულტეტი;
ევრენ მაზლუმი, რიზეს უნივერსიტეტის თევზჭერის ფაკულტეტი;
დავუტ ტურანი, რიზეს უნივერსიტეტის თევზჭერის ფაკულტეტი;
სემიჰ ენჯინი, რიზეს უნივერსიტეტის თევზჭერის ფაკულტეტი;
გუკტუგ დალგიჩი, რიზეს უნივერსიტეტის თევზჭერის ფაკულტეტი;
ჰასან იმამოგლუ, რიზეს უნივერსიტეტის პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლის თევზჭერისა და აკვაკულტურის განყოფილება.


შალვა გაგოშიძე, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.:  +995(32) 22-62-60; +995 893 235293
E-mail: Sh.gagoshidze at posta.ge


ჯემალ კილასონია, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,
საქართველოს ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.: + 995(32) 36-34-12;  +995(32) 30-08-63; მობ.: +995 893 986006.
E-mail: Jekokilasonia at yahoo.com


გივი კოხრეიძე, ტექნ. მეცნ. აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 68.
ტელ.:  +995(32) 527745;  მობ.: +995 899 170014.
E-mail: gmgmgkf at mail.ru


ასკერ კულიევი, ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,
აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის აკადემიის ენერგეტიკის ფაკულტეტის
კათედრის გამგე,
ტელ./ფაქს: (+99412)497 75 74
ტელ./მობ.: (+99450)215 33 62


რევაზ არველაძე, საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი,
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 70.
ტელ.: + 995(32) 33-13-00; მობ. +995 99 54999
E-mail: arvelenergy at internet.ge

გამოქვეყნდა 27.01.2010 14:10
 
© 2024 EnergyOnline. ყველა უფლება დაცულია.