საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია Печать
16.02.2021 15:06

ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლებები და მათი გადაწყვეტის გზები

2020

ნაწილი 1    ნაწილი 2

2021

ნაწილი 1  ნაწილი 2

გამოქვეყნდა 29.06.2021 12:03