მთავარი


E ISSN 1987 - 8257

საქართველოს ენრგომომარაგება PDF Печать E-mail
20.10.2009 18:55
გამოქვეყნდა 20.10.2009 19:33
 
ინტერვიუ მერაბ ჭირაქაძესთან PDF Печать E-mail
09.06.2009 18:59
კითხვა - რა არის თქვენი გამოგონების არსი?

პასუხი - ჩვენი გამოგონების არსი არის წყლის ტალღის ენერგიის გაარდაქმნის ოპტიმალური ვარიანტის ჩვენება და შეთავაზება. საქმე ის არის, რომ წყლის ტალღის ენერგიის გამოყენება თანამედროვე ტექნიკური მეცნიერების ერთერთი აქტუალურ პრობლემათაგანია საპატენტო არქივის მონაცემთა მიხედვით ამ თემას ათასობით იდეა და ასობით მოდელი ეძღვნება. ერთერთი მათგანია ჩვენი ვარიანტიც.


კითხვა - იქნებ მოკლედ დაახასიათოთ, რით განსხვავდება თქვენი ვარიანტი უკვე არსებული სხვა იდეებისა და მოდელებისაგან.
პასუხი
-  ჩვენი ვარიანტი, ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოდელისა და იდეისაგან განსხვავდება პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტის სიმარტივით. კერძოდ: წარმოიდგინეთ ბაგირი, რომლის ერთი ბოლო დამაგრებულია ზღვაში, ტივტივაზე, ხოლო მეორე ბოლო გამოდის ნაპირზე. შესაბამისად, ეს ბაგირი განლაგებულია ტალღის გავრცელების მიმართულების გასწვრივ, ტივტივებს წყალზე და, სათანადო კონსტრუქციის წყალობით, თავისუფლად ბრუნავს საკუთარი ღერძის ირგვლივ. ამ პირობებში, ბაგირის იმ ბოლოში, რომელიც გამოდის ნაპირზე, სათანადო მოწყობილობის საშუალებით ვიღებთ ელექტროენერგიას.

გამოქვეყნდა 20.10.2009 19:34
დაწვრილებით...
 
«პირველიწინა123შემდეგიბოლო»

გვერდი 3    3–დან
© 2019 EnergyOnline. ყველა უფლება დაცულია.