მთავარი


E ISSN 1987 - 8257

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია PDF Печать E-mail
16.02.2021 15:06

ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლებები და მათი გადაწყვეტის გზები

2023
ნაწილი 1  ნაწილი 2

2020
ნაწილი 1 ნაწილი 2

2021
ნაწილი 1 ნაწილი 2

გამოქვეყნდა 12.12.2023 19:29
 
სეისმურად აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყერებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა PDF Печать E-mail
17.07.2018 16:57

2018 წლის 27 აპრილს, 13:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური  კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის: "სეისმურად  აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყერებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა" შედეგების საბოლოო პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის  ხელმძღვანელი გახლავთ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ჯემალ კილასონია (2015-2017 წწ.), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გრიგოლ ხელიძე (2018 წლიდან), შემსრულებელი -  ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნანა დონდოლაძე.  პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: სეისმურად  აქტიურ და მყინვარებთან ახლომდებარე ზონებში დიდი მეწყე-რებისა და ჩამოქცევების ფორმირების მექანიზმებისა და კანონზომიერებების დადგენა.

გამოქვეყნდა 15.03.2019 15:15
დაწვრილებით...
 
ჰიდროტურბინა და ამ ტურბინით აღჭურვილი ელექტროენერგიის გამომმუშავებელი სისტემა PDF Печать E-mail
12.11.2014 18:13

Click to download in FLV format (13.08MB)

სისტემა შეიცავს ერთმანეთთან მიმდევრობით დაკავშირებულ ჰიდროტურბინებს, გენერატორს და ჰიდროტურბინების რიგიდან გენერატორზე გადამცემ მექანიზმს. Hჰიდროტურბინების ლილვები ტივტივაა და ერთმანეთთან დაკავშირებულია სახსრულად, ამასთან თითოეული ჰიდროტურბინის ფრთა შესრულებულია კონუსური სპირალური ხრახნის ერთი ხვიის სახით.

გამოქვეყნდა 21.12.2023 08:05
დაწვრილებით...
 
Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME) PDF Печать E-mail
21.09.2013 11:01Kick off Meeting Minutes Organized by:  Municipality of Thessaloniki, Greece

 

გამოქვეყნდა 21.09.2013 11:29
 
Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME) PDF Печать E-mail
17.04.2014 16:59

_________________________________________________________________


First Steering Committee Meeting and Workshop represented by the countries participating in the grant - Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution (ICME) won within the EU Black Sea programme was held at theconference room of Georgian Technical University on March 19-20, 2014.The organizer of the above events was Union Science and Energetics (Georgia).

გამოქვეყნდა 17.04.2014 17:23
დაწვრილებით...
 
ენერგო ეფექტურობის ცენტრი – საქართველო Печать E-mail
17.10.2009 21:51


ამჟამად ენერგო ეფექტურობის ცენტრი–საქართველო (EEC-Georgia), ენერგო უსაფრთხოების ხელშეწყობისათვის და ადგილობრივი განვითარებისათვის BP-სა და მისი ერთერთი პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)  დაფინანსებით ახორციელებს “საქართველოს თემებისათვის ენერგოეფექტურობის პროგრამის ფარგლებში - ენერგო ავტობუსის” პროექტს, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ორიეტირებულია სოფლის მოსახლეობაზე  და მის ძირითადად მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობაში განახლებადი ენერგიის წყაროებისა და ენერგო დამზოგი  ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია-დანერგვა.

გამოქვეყნდა 31.01.2011 13:34
დაწვრილებით...
 
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე) Печать E-mail
23.10.2009 05:53
ჩვენს შესახებ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” (სსე) შეიქმნა 2002 წელს ს/ს “ელექტროგადაცემისა” და შპს “ელექტროდისპეტჩერიზაცია-2000”-ის შერწყმის შედეგად და წარმოადგენს მათ სამართალმემკვიდრეს. მისი დამფუძნებელი პარტნიორი არის სახელმწიფო, რომლის უფლებამოსილებებს ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – “საწარმოთა მართვის სააგენტო”, ხოლო წილების პრივატიზებასა და განკარგვის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.
გამოქვეყნდა 23.10.2009 06:22
დაწვრილებით...
 
«პირველიწინა123შემდეგიბოლო»

გვერდი 1    3–დან
© 2024 EnergyOnline. ყველა უფლება დაცულია.